Printed from DEPSs homepage - 20-07-2024 19:07:07

Kontakt


Har du et arrangement du mener hører hjemme på blaker.no sine hjemmesider?
Da tar du kontakt!

Har du lest eller hørt noe som du mener hører hjemme på blaker.no sine hjemmesider?
Da tar du kontakt!

Har du opplevd noe du mener hører hjemme på blaker.no sine hjemmesider?
Da tar du også kontakt!

Nå er det ikke sikkert at vi er enige hele tiden, så du kan ikke regne meg at din sak havner
på blaker.no hver gang. Men det er mye bedre at du tar kontakt en gang for mye enn en
gang for lite.

Kontakt får du ved å sende mail hit (når du har en sak du gjerne vil ha publisert), eller hit
(hvis du har spørsmål som Rita gjerne besvarer - om det meste :-)

Da gleder vi oss til dine innspill, og sier på forhånd takk for at du vil være behjelpelig med
å holde sidene oppdatert!!

Utviklet av Atilla Moen-Duran