Printed from DEPSs homepage - 04-10-2023 11:10:31

Folkemøte 1. juni!

Dette er din sjanse til å påvirke Blakers framtid! Ordfører Jørgen Vik kommer, politikere fra forskjellige partier kommer.

her


28.05.2022
Utviklet av Atilla Moen-Duran