Printed from DEPSs homepage - 01-03-2024 21:03:46

Opplæring i Mork Grendehus

Mork/Indre Akershus Blad
Blaker Bondelag og Blaker Bygdekvinnelag arrangerer familiedag med tema brannvern, førstehjelp og HMS på Mork Grendehus lørdag 29. mars.

Lesbare utgave av denne artikkelen fra Indre Akershus Blad her.: Øyvind Henningsen, Indre .:. 26.03.2014 :.
 26.03.2014
Utviklet av Atilla Moen-Duran