Printed from DEPSs homepage - 03-06-2023 15:06:50

Samfunnshuset oppgraderes

Blaker/Indre Akershus Blad
Dag Nord og resten av styret for Blaker Samfunnshus fikk mange gode innspill for å gjøre huset mer attraktivt på idédugnaden i forrige uke.




04.11.2013
Utviklet av Atilla Moen-Duran