Printed from DEPSs homepage - 20-09-2021 05:09:38

Vamp til Blaker

Blaker/Indre Akershus Blad
19. juni står Vamp på scenen under Festspillene på Blaker Skanse. Det er bare å sette av datoen

Reportasjen fra Indre nedenfor i godt, lesbart format her (jpg)29.04.2013
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran