Printed from DEPSs homepage - 24-06-2017 12:06:15

Fossegrimen i Blaker Kirke

8. og 9. desember er det julekonsert med Fossegrimen Sørum Bygdekor i Blaker Kirke. Dirigent: Hilde Fagerbekk





12.11.2012
Utviklet av Atilla Moen-Duran