Printed from DEPSs homepage - 20-09-2021 08:09:53

Fossegrimen i Blaker Kirke

8. og 9. desember er det julekonsert med Fossegrimen Sørum Bygdekor i Blaker Kirke. Dirigent: Hilde Fagerbekk

12.11.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran