Printed from DEPSs homepage - 23-02-2020 10:02:07

Folkemøte på Skansen

Invitasjon til åpent møte om vannkvaliteten i vannområde Øyeren – torsdag 27. september kl. 19.00 – 21.00 på Blaker Skanse i Sørum kommune.

25.09.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran