Printed from DEPSs homepage - 15-08-2020 14:08:22

Fossegrimen i Blaker Kirke

Fossegrimen Sørum Bygdekor med dirigent Susanne Arnesen holder kirkekonsert i Sørum Kirke lørdag 3. desember kl. 1800 og Blaker Kirke søndag 4. desember kl. 1900

23.11.2011
Aktiviteter
15.08.2020
Woodstock3000
21.08.2020
WPC CLUB NORWAY
Utviklet av Atilla Moen-Duran