Printed from DEPSs homepage - 25-05-2017 06:05:46

Møt vår nye ordfører

Blaker/Indre Akershus Blad:
Leder John Moe i Blaker Vel ønsker velkommen til møte med Sørum-ordføreren tirsdag 22. november.
18.11.2011
Utviklet av Atilla Moen-Duran