Printed from DEPSs homepage - 01-03-2024 21:03:19

Program for Blakerdagene 2023

KULTURBYGDA BLAKER ble stiftet i 2021 med et ønske om at Blaker-bygda skal være et attraktivt sted å bo og å besøke. Vårt formål er å skape samhold, engasjement og aktivitet i bygda vår. Sjekk årets program for Blakerdagene!
03.08.2023
Utviklet av Atilla Moen-Duran