Printed from DEPSs homepage - 06-10-2022 15:10:59

Folkemøte 1. juni!

Dette er din sjanse til å påvirke Blakers framtid! Ordfører Jørgen Vik kommer, politikere fra forskjellige partier kommer.

her






28.05.2022
Utviklet av Atilla Moen-Duran