Printed from DEPSs homepage - 24-05-2019 05:05:11

Oktoberfest i Artilleribygget!

Igjen er det klart for oktoberfest i Artilleribygningen! Sett av dagen - er det kø så benytt venteteltet! :-)




21.09.2014
Utviklet av Atilla Moen-Duran