Printed from DEPSs homepage - 27-09-2021 08:09:37

Fermate Vokal klare til innsats

Indre Akershus Blad
Søndag 1. desember kan du høre Fermate Vokal i sin årlige adventskonsert i Nansenbygget på Skansen. I tillegg får du kaffe og kaker og glitter og stas!


27.11.2013
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran