Printed from DEPSs homepage - 22-02-2020 23:02:21

Samfunnshuset oppgraderes

Blaker/Indre Akershus Blad
Dag Nord og resten av styret for Blaker Samfunnshus fikk mange gode innspill for å gjøre huset mer attraktivt på idédugnaden i forrige uke.
04.11.2013
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran