Printed from DEPSs homepage - 20-09-2021 05:09:46

Bygger sammen skole og sykehjem?

Blaker/Indre Akershus Blad
Det nye oppvekstsenteret og sykehjemmet på Fjuk kan få felles lokaliteter og drift.

Klikk på bildet for bedre lesbarhet04.09.2013
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran