Printed from DEPSs homepage - 01-03-2024 20:03:32

Stor dag for kulturen

Torsdag 18. april ble en innholdsrik og viktig dag for kulturen i Sørum. Samarbeidsavtale med Norsk Kulturarv undertegnet og stor kulturkonferanse ble avholdt i kommunestyresalen. Les mer på kommunens hjemmesider herPå kvelden ble det arrangert en Kulturkonferanse i kommunestyresalen på Sørumsand i regi av Sørum Næringsutvikling (SNU). Et 50-talls fremmøtte kulturinteresserte sørumsokninger fikk høre gode og engasjerte innlegg fra Simen Bjørgen, direktør Norsk Kulturarv, Roger Erlandsen, direktør Akershusmuseet og Steinar Mikkelsen, Hammeren gård i Sørum.
Flere av de frammøtte kom også med gode synspunkter på hvordan vi bør arbeide videre med dette i Sørum. Kommunen starter nå et treårig prøveprosjekt for å utvikle kulturbaserte næringer i Sørum. For og lykkes må det bli et godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet, frivillige organisasjoner, museer og enkeltpersoner for å skape økt aktivitet i kulturminner.

Kulturkonferansen bød også på flotte kulturelle innslag med Elvekara i Bingen lenseminneforening, Sørums fantastiske operasangerinne Rita Heigre og ungdommene Eline Mangen og Signe Hausken sin vakre forestilling.03.05.2013
Utviklet av Atilla Moen-Duran