Printed from DEPSs homepage - 27-04-2018 10:04:25

Vamp til Blaker

Blaker/Indre Akershus Blad
19. juni står Vamp på scenen under Festspillene på Blaker Skanse. Det er bare å sette av datoen

Reportasjen fra Indre nedenfor i godt, lesbart format her (jpg)



29.04.2013
Utviklet av Atilla Moen-Duran