Printed from DEPSs homepage - 20-09-2021 07:09:34

Skansespill og festspill 2013

Blaker/Indre Akershus Blad
Fredag var det kick off for Skansespillet og festspillene som planlegges på Blaker Skanse 14.-22. juni.

Klikk på bildet for en lesbar utgave av reportasjen18.02.2013
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran