Printed from DEPSs homepage - 23-02-2020 10:02:24

Fossegrimen i Blaker Kirke

8. og 9. desember er det julekonsert med Fossegrimen Sørum Bygdekor i Blaker Kirke. Dirigent: Hilde Fagerbekk

12.11.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran