Printed from DEPSs homepage - 17-04-2024 17:04:58

Ole Paus til Blaker Kirke

Blaker/Indre Akershus Blad
Menighetsrådet i Blaker er i full sving med å planlegge høstkonserten med ole Paus den 25. oktober.

Les reportasjen i Indre her, og ikke gå glipp av denne unike artisten på besøk i vår kirke!
13.10.2012
Utviklet av Atilla Moen-Duran