Printed from DEPSs homepage - 27-09-2021 09:09:19

50-årskonfirmanter i Blaker

Blaker/Indre Akershus Blad
16 50-årskonfirmanter møtte opp til markeringen i Blaker Kirke.

Bildet under, med lesbart "hvem er hvem" her. (Johan Hogseth = John Hogseth :-)
13.10.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran