Printed from DEPSs homepage - 20-07-2024 20:07:22

Blakerdagene 2012 tar form!

Denne gang med fokus på Rånåsfoss på selveste St. Hansaften. Dagen er er fylt med masse moro for store og små, og starter allerede med frokostbad på Bader'n kl. 09:00. I tillegg blir det...

...natursti, marked, vetrantreff, fisking, aktiviteter for ungene, bl.a. besøk av Hexine og Marjanta, salg av rømmegrøt, grilling, rock ved Fossen med gruppa Lepra og dans med Tullbillies. Alt dette på uteområdet laget av Akershus Energi på vestsiden av Glomma.
Det blir også rusletur med Aage Kleven langs kulturstien på vestsiden av Glomma, fra Bingsfossen til Rånåsfoss.
Takket være dugnad og sponsing fra Blaker sparebank og Akershus Energi, blir det gratis å komme inn på disse arrangementene.
Søndag blir det igjen flyturer over Sørum, åpen Slora mølle og tur til Igletjern. Blakermesterskap i rævkrok, staurbæring og mjølkespannkasting blir det på Blaker Skanse. Der blir det også åpent i smia og kanskje barnas loppemarked og sykkelløp.
Det er plass til mer på søndag, så har du en idé du har lyst til å gjennomføre, ikke nøl med å kontakte Rita i Blaker Utvikling, rita@blaker.no for nærmere informasjon.

Vi gleder oss!!
Med vennlig hilsen Rita Nyborg for
 Blaker Utvikling og Blakerdager-gruppa
   

      På bildet ser dere fra venstre Mette Haugland, Randi Fjørstad, Hildur Roll-Hansen,
      Jan Tore Andresen og Signy Kristiansen (Foto: Rita Nyborg)25.04.2012
Utviklet av Atilla Moen-Duran