Printed from DEPSs homepage - 07-07-2022 17:07:01

Sykehjemmet til Fjuk

Blaker/Indre Akershus Blad:
Hver for seg har gruppene til Ap, Sp, Høyre og SV tatt et standpunkt hva angår lokaliseringen av det nye sykehjemmet i Blaker.

Administrasjonens anbefaling om å bygge på Svarstadjordet er forkastet.

  Artikkelen nedenfor kan du også lese på Indre Akershus Blads sine hjemmesider her

  Teksten fortsetter nedenfor bildet

BLAKER: Det nye sykehjemmet i Blaker skal bygges i tilknytning til Fjuk bofellesskap.


Om en uke vedtar kommunestyret at det nye sykehjemmet i Blaker skal bygges på Fjuk.

Hver for seg har gruppene til Ap, Sp, Høyre og SV tatt et standpunkt hva angår lokaliseringen av det nye sykehjemmet i Blaker.

Administrasjonens anbefaling om å bygge på Svarstadjordet er forkastet.

I stedet kommer et solid flertall i kommunestyret neste onsdag til å stemme for å bygge den nye institusjonen i tilknytning til allerede fungerende Fjuk bofellesskap.

– Den tungtveiende grunnen til at vi velger Fjuk er sambruken med institusjonen som allerede ligger der. Vi får et større faglig miljø, noe som er veldig positivt, sier gruppeleder Mona Mangen i Sørum Ap til Indre Akershus Blad.

Reguleringsplan må endres
Sørum kommune eier allerede en stor del av tomta på Fjuk. I dag står 12 dekar ubebygd.

Etter det Indre Akershus Blad forstår er det mulighet for å kjøpe med areal dersom det i framtiden er ønskelig.

Tomta er imidlertid regulert til allmennyttig formål – omsorgsboliger. Skal det bygges nytt sykehjem her, må en omregulering til.

Området ved Fjuk bofellesskap ble vurdert og konkludert som upassende av administrasjonen. Begrunnelsen var dårlig tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon, mer trafikk forbi de to skolene i området og at en omregulering kan forskyve tidsaspektet på byggestarten.

– Vi har fått signaler om at prosjektet ikke blir skjøvet langt ut i tid selv om vi velger Fjuk. For oss er det viktig at sykehjemmet startes opp i løpet av perioden, sier Mangen.

– Hva med muligheten for å kjøre kollektivt?

– Det må vi finne en løsning på. Det finnes andre kollektive transportmidler enn tog. For de ansatte vil det være muligheter for å bosette seg på Hellne. Her er det gå- og sykkelavstand til jobben.

Fornøyde
SV var det partiet som var raskest ute med å avskrive Svarstadjordet som sykehjemsalternativ.

Gruppeleder Jane Bråthen er glad for at også de andre partiene nå går inn for å bygge institusjonen på en tomt hvor skog og fjell er dominerende.

– Det aller viktigste er at vi kan få samlet all fagkompetanse på ett sted. For å kunne rekruttere god arbeidskraft må institusjonen være av en viss størrelse. Fjuk bofellesskap er en velfungerende institusjon det er verdt å bygge videre på, sier Bråthen til Indre.

Sykehjemmet er planlagt bygget med 37 sykehjemsplasser, inklusive en flerbruksenhet på fem plasser.

I rådmannens innstilling foran onsdagens kommunestyre (21. mars) ligger det også et ønske om åtte-ti omsorgsboliger. Flertallet vil ikke ta dette inn i prosjektet nå, men ønsker dette som en egen sak.

Større enheter
Høyre mener det er positivt med store enheter.

– Vi har lest innleggene i avisene og har hørt på velforeningene. Høyre ønsker i tillegg større enheter – ikke flere. På Fjuk er det en institusjon fra før og det er naturlig å bygge sykehjemmet her, sier gruppeleder Marianne Grimstad Hansen.

KrF har gruppemøte mandag og har ennå ikke tatt standpunkt i saken.
.: Anita Jacobsen, Indre Akershus Blad .:. 20.03.2012 :.
 20.03.2012
Aktiviteter
19.08.2022
Blakerfest
19.08.2022
Woodstock 3000
20.08.2022
Woodstock 3000
10.09.2022
Blaker IL 100 år
Utviklet av Atilla Moen-Duran