Printed from DEPSs homepage - 20-09-2021 08:09:29

La din stemme bli hørt i saken om hvor det nye sykehjemmet i Blaker skal ligge! Bli med og kryss av for det alternativet du liker best (i margen til høyre).
Før det kan det være greit å sette seg skikkelig inn i saken, så her finner du Redegjørelse / Saksframlegg / Kart


Resultatet av undersøkelsen vil bli lagt fram for politkerne før kommunestyremøtet 21. mars

Kart

Saksframlegg

Vurdering13.03.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran