Printed from DEPSs homepage - 11-08-2022 17:08:40

La din stemme bli hørt i saken om hvor det nye sykehjemmet i Blaker skal ligge! Bli med og kryss av for det alternativet du liker best (i margen til høyre).
Før det kan det være greit å sette seg skikkelig inn i saken, så her finner du Redegjørelse / Saksframlegg / Kart


Resultatet av undersøkelsen vil bli lagt fram for politkerne før kommunestyremøtet 21. mars

Kart

Saksframlegg

Vurdering13.03.2012
Aktiviteter
19.08.2022
Blakerfest
19.08.2022
Woodstock 3000
20.08.2022
Woodstock 3000
10.09.2022
Blaker IL 100 år
Utviklet av Atilla Moen-Duran