Printed from DEPSs homepage - 30-11-2023 00:11:46

Spørreundersøkelsen angående hvor ny institusjon skal ligge er nå avsluttet, og resultatet ble:
Fjuk: 50% / Svarstadjordet: 40% / 5% på hver av de andre alternativene.

Hele 196 deltok i undersøkelsen, noe vi synes var veldig bra.
Takk til alle sammen! Det vil bli nye undersøkelser på disse sidene!
21.03.2012
Utviklet av Atilla Moen-Duran