Printed from DEPSs homepage - 02-12-2021 12:12:16

Historiekveld 15. februar

Blaker og Sørum historielag og Blaker Utvikling har gleden av å invitere til historiekveld i Nansenbygget på Blaker Skanse ONSDAG 15. februar kl 1900.

Tema blir "Sørum i jernalderen" med utgangspunkt i de utgravningene som her er blitt gjort.

Arrangementet er en direkte følge av nærmiljøkonferansen som ble arrangert 11.11.2011.
De som deltok på det arrangementet vil sikkert huske B. Kjartan Fønstelien, han som hadde med seg de små hestefigurene. Likeledes er det nok vanskelig å glemme de kartene som ble vist over kokegroper og gravhauger på Bergerjordet.

Det er derfor ekstra hyggelig at Kjartan kommer igjen og at Margrete Figenschou Simonsen fra Kulturhistorisk museum tar med seg bilder og kart fra utgravningene. Margrete er ansatt som forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum, og har jobbet med utgravninger i Akershus siden 2001.

I foredraget vil det bli lagt vekt på  "Hus og graver fra jernalderen i Sørum".

Siden utgravningen av Bergerjordet er et av de rikeste funnene fra Akershus, vil vi helt sikkert få høre mer derifra. Vi kan eksempelsvis nevne at det på Bergerjordet ble funnet mange kokegroper, gravhauger, stolepehus, glassperler og leirkar.

Velkommen til en spennende kveld!

NB! Gratis adgang!

Med vennlig hilsen
Blake Utvikling AS
Rita Nyborg

24.01.2012
Aktiviteter
Utviklet av Atilla Moen-Duran